0
0937.247.666 CSKH (8-18H,T2-CN)

DANH MỤC SẢN PHẨM

Berjaya | Trang 6

cổng vàng group
Bàn mát 3 cánh Berjaya BS3DC7/Z
Berjaya Bàn mát 3 cánh Berjaya BS3DC7/Z
33.000.000đ36.000.000đ(-8%)
0 đánh giá
Bàn mát 3 cánh Berjaya BS3DC8/Z
Berjaya Bàn mát 3 cánh Berjaya BS3DC8/Z
36.000.000đ40.000.000đ(-10%)
0 đánh giá
Bàn mát 2 cánh Berjaya BS2DC6/Z
Berjaya Bàn mát 2 cánh Berjaya BS2DC6/Z
29.500.000đ32.000.000đ(-8%)
0 đánh giá
Bàn mát 2 cánh Berjaya BS2DC5/Z
Berjaya Bàn mát 2 cánh Berjaya BS2DC5/Z
26.800.000đ29.000.000đ(-8%)
1 đánh giá
Bàn mát 2 cánh Berjaya BS2DC4/Z
Berjaya Bàn mát 2 cánh Berjaya BS2DC4/Z
25.300.000đ28.000.000đ(-10%)
1 đánh giá
Bếp chiên nhúng điện đơn Berjaya DF13-17
Berjaya Bếp chiên nhúng điện đơn Berjaya DF13-17
6.000.000đ6.800.000đ(-12%)
0 đánh giá
Bếp chiên nhúng điện đơn Berjaya DF12-17
Berjaya Bếp chiên nhúng điện đơn Berjaya DF12-17
6.300.000đ7.400.000đ(-15%)
0 đánh giá
Bếp chiên nhúng điện đôi Berjaya DF11D-17
Berjaya Bếp chiên nhúng điện đôi Berjaya DF11D-17
8.500.000đ9.700.000đ(-12%)
2 đánh giá
Tủ nửa đông nửa mát 4 cánh Berjaya BSDU2F2C/Z
Berjaya Tủ nửa đông nửa mát 4 cánh Berjaya BSDU2F2C/Z
52.000.000đ57.000.000đ(-9%)
0 đánh giá
Tủ nửa đông nửa mát 6 cánh Berjaya BSDU4C2F/Z
Berjaya Tủ nửa đông nửa mát 6 cánh Berjaya BSDU4C2F/Z
62.300.000đ65.000.000đ(-4%)
0 đánh giá
Tủ nửa đông nửa mát 6 cánh Berjaya BSDU4F2C/Z
Berjaya Tủ nửa đông nửa mát 6 cánh Berjaya BSDU4F2C/Z
67.000.000đ69.000.000đ(-3%)
0 đánh giá

Copyright 2021 © by Cổng Vàng Group BCT dmca