0
0937.247.666 CSKH (8-18H,T2-CN)

DANH MỤC SẢN PHẨM

Máy trộn bột khô chuyên dụng

cổng vàng group
Máy trộn bột khô Hongling HS-10 (4kg bột)
Máy trộn bột khô Hongling HS-10 (4kg bột)
12.800.000đ15.000.000đ(-15%)
3 đánh giá
Máy trộn bột khô Hongling HS-20 (8kg bột)
Hongling Máy trộn bột khô Hongling HS-20 (8kg bột)
15.000.000đ18.000.000đ(-17%)
2 đánh giá
Máy trộn bột khô Hongling HS-60
Hongling Máy trộn bột khô Hongling HS-60
34.000.000đ36.000.000đ(-6%)
1 đánh giá
Máy trộn bột khô Hongling HS-50 (20kg bột)
Hongling Máy trộn bột khô Hongling HS-50 (20kg bột)
27.000.000đ30.000.000đ(-10%)
1 đánh giá
Máy trộn bột khô Hongling HS-30B (12,5 kg bột)
Hongling Máy trộn bột khô Hongling HS-30B (12,5 kg bột)
16.000.000đ20.000.000đ(-20%)
1 đánh giá
Máy trộn bột hai tốc độ Berjaya BJY-SM50D
Berjaya Máy trộn bột hai tốc độ Berjaya BJY-SM50D
39.500.000đ42.300.000đ(-7%)
0 đánh giá
Máy trộn bột hai tốc độ Berjaya BJY-SM40D
Berjaya Máy trộn bột hai tốc độ Berjaya BJY-SM40D
37.500.000đ39.700.000đ(-6%)
0 đánh giá
Máy trộn bột hai tốc độ Berjaya BJY-SM30D
Berjaya Máy trộn bột hai tốc độ Berjaya BJY-SM30D
34.000.000đ36.000.000đ(-6%)
0 đánh giá
Máy trộn bột hai tốc độ Berjaya BJY-SM50M
Berjaya Máy trộn bột hai tốc độ Berjaya BJY-SM50M
38.500.000đ40.000.000đ(-4%)
0 đánh giá
Máy trộn bột hai tốc độ Berjaya BJY-SM40M
Berjaya Máy trộn bột hai tốc độ Berjaya BJY-SM40M
36.000.000đ39.500.000đ(-9%)
0 đánh giá
Máy trộn bột một tốc độ Berjaya BJY-SM30M
Berjaya Máy trộn bột một tốc độ Berjaya BJY-SM30M
25.500.000đ26.500.000đ(-4%)
1 đánh giá

Copyright 2021 © by Cổng Vàng Group BCT dmca