0
0937.247.666 CSKH (8-18H,T2-CN)

DANH MỤC SẢN PHẨM

Máy làm đá bán nguyệt Hoshizaki KMD-270AWB
Hoshizaki Máy làm đá bán nguyệt Hoshizaki KMD-270AWB
69.200.000đ71.000.000đ(-3%)
0 đánh giá
Máy làm đá bán nguyệt Hoshizaki KMD-270AB
Hoshizaki Máy làm đá bán nguyệt Hoshizaki KMD-270AB
69.200.000đ71.000.000đ(-3%)
0 đánh giá
Máy làm đá dạng bán nguyệt KMD-201AWB
Hoshizaki Máy làm đá dạng bán nguyệt KMD-201AWB
57.200.000đ59.000.000đ(-3%)
0 đánh giá
Máy làm đá bán nguyệt Hoshizaki KMD-201AB
Hoshizaki Máy làm đá bán nguyệt Hoshizaki KMD-201AB
57.200.000đ59.000.000đ(-3%)
0 đánh giá
Máy làm đá dạng bán nguyệt KM-130C
Hoshizaki Máy làm đá dạng bán nguyệt KM-130C
61.300.000đ65.000.000đ(-6%)
0 đánh giá
Máy làm đá dạng bán nguyệt KM-80C
Hoshizaki Máy làm đá dạng bán nguyệt KM-80C
41.200.000đ44.000.000đ(-6%)
0 đánh giá
Máy làm đá dạng bán nguyệt KM-60C
Hoshizaki Máy làm đá dạng bán nguyệt KM-60C
37.000.000đ39.000.000đ(-5%)
0 đánh giá
Máy làm đá viên Hoshizaki IM-220AA
Hoshizaki Máy làm đá viên Hoshizaki IM-220AA
70.900.000đ74.000.000đ(-4%)
0 đánh giá
Máy làm đá viên Hoshizaki IM-130A-23
Hoshizaki Máy làm đá viên Hoshizaki IM-130A-23
69.700.000đ73.000.000đ(-5%)
0 đánh giá
Máy làm đá viên Hoshizaki IM-130A-21
Hoshizaki Máy làm đá viên Hoshizaki IM-130A-21
69.700.000đ72.000.000đ(-3%)
0 đánh giá
Máy làm đá viên Hoshizaki IM-130A
Hoshizaki Máy làm đá viên Hoshizaki IM-130A
65.200.000đ73.000.000đ(-11%)
0 đánh giá
Máy làm đá viên Hoshizaki IM-100A-23
Hoshizaki Máy làm đá viên Hoshizaki IM-100A-23
66.300.000đ69.000.000đ(-4%)
0 đánh giá
Máy làm đá viên Hoshizaki IM-100A
Hoshizaki Máy làm đá viên Hoshizaki IM-100A
59.900.000đ62.000.000đ(-3%)
0 đánh giá
Máy làm đá viên Hoshizaki size nhỏ IM-65A-25
Hoshizaki Máy làm đá viên Hoshizaki size nhỏ IM-65A-25
46.300.000đ49.000.000đ(-6%)
0 đánh giá
Máy làm đá viên Hoshizaki IM-65A
Hoshizaki Máy làm đá viên Hoshizaki IM-65A
45.400.000đ48.000.000đ(-5%)
0 đánh giá
Máy làm đá viên Hoshizaki size nhỏ IM-45CA-25
Hoshizaki Máy làm đá viên Hoshizaki size nhỏ IM-45CA-25
40.600.000đ44.000.000đ(-8%)
0 đánh giá
Máy làm đá viên Hoshizaki IM-45CA
Hoshizaki Máy làm đá viên Hoshizaki IM-45CA
39.800.000đ41.000.000đ(-3%)
0 đánh giá
Máy làm đá viên Hoshizaki size nhỏ IM-30CA-25
Hoshizaki Máy làm đá viên Hoshizaki size nhỏ IM-30CA-25
35.000.000đ38.000.000đ(-8%)
0 đánh giá
Máy làm đá viên Hoshizaki IM-30CA
Hoshizaki Máy làm đá viên Hoshizaki IM-30CA
34.300.000đ37.000.000đ(-7%)
0 đánh giá
Máy làm đá viên Hoshizaki SRM-270AB
Hoshizaki Máy làm đá viên Hoshizaki SRM-270AB
45.400.000đ47.500.000đ(-4%)
0 đánh giá

Copyright 2021 © by Cổng Vàng Group BCT dmca