0
0937.247.666 CSKH (8-18H,T2-CN)

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bàn mát cánh kính BERJAYA B2D/C5/6-SM
Berjaya Bàn mát cánh kính BERJAYA B2D/C5/6-SM
27.500.000đ29.000.000đ(-5%)
1 đánh giá
Bàn mát cánh kính BERJAYA B3D/C7/7-SM
Berjaya Bàn mát cánh kính BERJAYA B3D/C7/7-SM
34.500.000đ37.000.000đ(-7%)
0 đánh giá
Bàn mát cánh kính BERJAYA B2D/C6/7-SM
Berjaya Bàn mát cánh kính BERJAYA B2D/C6/7-SM
31.300.000đ33.000.000đ(-5%)
0 đánh giá
Bàn mát cánh kính BERJAYA B2D/C5/7-SM
Berjaya Bàn mát cánh kính BERJAYA B2D/C5/7-SM
28.800.000đ30.000.000đ(-4%)
1 đánh giá
Bàn mát salad sandwich Berjaya BS1D/SSCF4/Z
Berjaya Bàn mát salad sandwich Berjaya BS1D/SSCF4/Z
30.000.000đ34.000.000đ(-12%)
0 đánh giá
Bàn mát salad sandwich Berjaya BS2D/SSCF6/Z
Berjaya Bàn mát salad sandwich Berjaya BS2D/SSCF6/Z
34.800.000đ39.000.000đ(-11%)
0 đánh giá
Bàn mát salad sandwich Berjaya BS3D/SSCF8/Z
Berjaya Bàn mát salad sandwich Berjaya BS3D/SSCF8/Z
43.000.000đ47.000.000đ(-9%)
0 đánh giá
Bàn mát 3 cánh Berjaya BS3DC7/Z
Berjaya Bàn mát 3 cánh Berjaya BS3DC7/Z
31.000.000đ36.000.000đ(-14%)
0 đánh giá
Bàn mát 3 cánh Berjaya BS3DC8/Z
Berjaya Bàn mát 3 cánh Berjaya BS3DC8/Z
34.500.000đ40.000.000đ(-14%)
0 đánh giá
Bàn mát 2 cánh Berjaya BS2DC6/Z
Berjaya Bàn mát 2 cánh Berjaya BS2DC6/Z
28.500.000đ32.000.000đ(-11%)
0 đánh giá
Bàn mát 2 cánh Berjaya BS2DC5/Z
Berjaya Bàn mát 2 cánh Berjaya BS2DC5/Z
25.400.000đ29.000.000đ(-12%)
1 đánh giá
Bàn mát 2 cánh Berjaya BS2DC4/Z
Berjaya Bàn mát 2 cánh Berjaya BS2DC4/Z
23.300.000đ27.000.000đ(-14%)
1 đánh giá

Copyright 2021 © by Cổng Vàng Group BCT dmca

zalo
hotline