0
0937.247.666 CSKH (8-18H,T2-CN)

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bàn mát salad 2 cánh inox Ferlix FL-2DS5
Ferlix Bàn mát salad 2 cánh inox Ferlix FL-2DS5
20.600.000đ22.500.000đ(-8%)
0 đánh giá
Bàn mát pizza 2m4 Berjaya BS3D/PCF8/Z
Berjaya Bàn mát pizza 2m4 Berjaya BS3D/PCF8/Z
52.000.000đ55.000.000đ(-5%)
0 đánh giá
Bàn mát pizza 1m8 Berjaya BS2D/PCF6/Z
Berjaya Bàn mát pizza 1m8 Berjaya BS2D/PCF6/Z
41.500.000đ44.500.000đ(-7%)
0 đánh giá
Bàn mát pizza 1m2 Berjaya BS1D/PCF4/Z
Berjaya Bàn mát pizza 1m2 Berjaya BS1D/PCF4/Z
34.700.000đ39.500.000đ(-12%)
0 đánh giá
Bàn mát salad 2 cánh inox Ferlix FL-2DS4
Ferlix Bàn mát salad 2 cánh inox Ferlix FL-2DS4
17.300.000đ20.000.000đ(-14%)
1 đánh giá
Bàn mát 2 cánh inox Ferlix FL-2DC5
Ferlix Bàn mát 2 cánh inox Ferlix FL-2DC5
18.000.000đ21.000.000đ(-14%)
0 đánh giá
Bàn mát 2 cánh inox Ferlix FL-2DC4
Ferlix Bàn mát 2 cánh inox Ferlix FL-2DC4
15.800.000đ18.000.000đ(-12%)
0 đánh giá
Bàn mát cánh kính BERJAYA B2D/C5/6-SM
Berjaya Bàn mát cánh kính BERJAYA B2D/C5/6-SM
27.500.000đ29.000.000đ(-5%)
1 đánh giá
Bàn mát cánh kính BERJAYA B3D/C7/7-SM
Berjaya Bàn mát cánh kính BERJAYA B3D/C7/7-SM
37.000.000đ40.000.000đ(-8%)
0 đánh giá
Bàn mát cánh kính BERJAYA B2D/C6/7-SM
Berjaya Bàn mát cánh kính BERJAYA B2D/C6/7-SM
32.700.000đ35.000.000đ(-7%)
1 đánh giá
Bàn mát cánh kính BERJAYA B2D/C5/7-SM
Berjaya Bàn mát cánh kính BERJAYA B2D/C5/7-SM
30.300.000đ32.500.000đ(-7%)
1 đánh giá
Bàn mát salad sandwich Berjaya BS1D/SSCF4/Z
Berjaya Bàn mát salad sandwich Berjaya BS1D/SSCF4/Z
31.200.000đ34.000.000đ(-8%)
0 đánh giá
Bàn mát salad sandwich Berjaya BS2D/SSCF6/Z
Berjaya Bàn mát salad sandwich Berjaya BS2D/SSCF6/Z
36.800.000đ39.000.000đ(-6%)
0 đánh giá
Bàn mát salad sandwich Berjaya BS3D/SSCF8/Z
Berjaya Bàn mát salad sandwich Berjaya BS3D/SSCF8/Z
45.500.000đ48.000.000đ(-5%)
0 đánh giá
Bàn mát 3 cánh Berjaya BS3DC7/Z
Berjaya Bàn mát 3 cánh Berjaya BS3DC7/Z
33.000.000đ36.000.000đ(-8%)
0 đánh giá
Bàn mát 3 cánh Berjaya BS3DC8/Z
Berjaya Bàn mát 3 cánh Berjaya BS3DC8/Z
36.000.000đ40.000.000đ(-10%)
0 đánh giá
Bàn mát 2 cánh Berjaya BS2DC6/Z
Berjaya Bàn mát 2 cánh Berjaya BS2DC6/Z
29.500.000đ32.000.000đ(-8%)
0 đánh giá
Bàn mát 2 cánh Berjaya BS2DC5/Z
Berjaya Bàn mát 2 cánh Berjaya BS2DC5/Z
26.800.000đ29.000.000đ(-8%)
1 đánh giá
Bàn mát 2 cánh Berjaya BS2DC4/Z
Berjaya Bàn mát 2 cánh Berjaya BS2DC4/Z
24.300.000đ28.000.000đ(-13%)
1 đánh giá

Copyright 2021 © by Cổng Vàng Group BCT dmca