0
0937.247.666 CSKH (8-18H,T2-CN)

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bàn salad 2 cánh Hoshizaki RTWH120LS4-GNT
Hoshizaki Bàn salad 2 cánh Hoshizaki RTWH120LS4-GNT
34.900.000đ36.000.000đ(-3%)
0 đánh giá
Bàn mát 2 cánh kính RT-126MA-SG
Hoshizaki Bàn mát 2 cánh kính RT-126MA-SG
31.200.000đ34.200.000đ(-9%)
0 đánh giá
Bàn mát 1 cánh kính RT-96MA-SG
Hoshizaki Bàn mát 1 cánh kính RT-96MA-SG
27.300.000đ30.500.000đ(-10%)
0 đánh giá
Bàn mát 3 cánh kính RT-188MA-SG
Hoshizaki Bàn mát 3 cánh kính RT-188MA-SG
41.400.000đ43.500.000đ(-5%)
0 đánh giá
Bàn mát 2 cánh kính RT-158MA-SG
Hoshizaki Bàn mát 2 cánh kính RT-158MA-SG
36.200.000đ40.000.000đ(-10%)
0 đánh giá
Bàn mát 2 cánh kính RT-128MA-SG
Hoshizaki Bàn mát 2 cánh kính RT-128MA-SG
33.200.000đ36.500.000đ(-9%)
0 đánh giá
Bàn mát 1 cánh kính RT-98MA-SG
Hoshizaki Bàn mát 1 cánh kính RT-98MA-SG
30.200.000đ33.500.000đ(-10%)
0 đánh giá
Bàn mát có ngăn kéo  RT-186MA-S-3D
Hoshizaki Bàn mát có ngăn kéo RT-186MA-S-3D
55.900.000đ58.000.000đ(-4%)
0 đánh giá
Bàn mát có ngăn kéo RT-126MA-S-3D
Hoshizaki Bàn mát có ngăn kéo RT-126MA-S-3D
50.800.000đ53.000.000đ(-4%)
0 đánh giá
Bàn mát có ngăn kéo RT-188MA-S-3D
Hoshizaki Bàn mát có ngăn kéo RT-188MA-S-3D
58.900.000đ61.000.000đ(-3%)
0 đánh giá
Bàn mát có ngăn kéo RT-158MA-S-3D
Hoshizaki Bàn mát có ngăn kéo RT-158MA-S-3D
55.100.000đ57.500.000đ(-4%)
0 đánh giá
Bàn mát có ngăn kéo RT-128MA-S-3D
Hoshizaki Bàn mát có ngăn kéo RT-128MA-S-3D
52.800.000đ54.000.000đ(-2%)
0 đánh giá
Bàn mát 2 cánh kính Hoshizaki RT-186MA-SG
Hoshizaki Bàn mát 2 cánh kính Hoshizaki RT-186MA-SG
38.400.000đ41.000.000đ(-6%)
0 đánh giá
Bàn mát 2 cánh kính Hoshizaki RT-156MA-SG
Hoshizaki Bàn mát 2 cánh kính Hoshizaki RT-156MA-SG
32.100.000đ35.000.000đ(-8%)
0 đánh giá
Bàn mát 6 ngăn Hoshizaki Model RTL-188MA-SD
Hoshizaki Bàn mát 6 ngăn Hoshizaki Model RTL-188MA-SD
71.200.000đ74.000.000đ(-4%)
0 đánh giá
Bàn mát 4 ngăn Hoshizaki Model RTL-148MA-SD
Hoshizaki Bàn mát 4 ngăn Hoshizaki Model RTL-148MA-SD
60.000.000đ62.000.000đ(-3%)
0 đánh giá
Bàn mát 2 ngăn Hoshizaki Model RTL-108MA-SD
Hoshizaki Bàn mát 2 ngăn Hoshizaki Model RTL-108MA-SD
51.600.000đ54.000.000đ(-4%)
0 đánh giá
Bàn mát 3 cánh inox Hoshizaki RTW-186LS4
Hoshizaki Bàn mát 3 cánh inox Hoshizaki RTW-186LS4
41.000.000đ45.000.000đ(-9%)
0 đánh giá
Bàn mát 2 cánh inox Hoshizaki RTW-156LS4
Hoshizaki Bàn mát 2 cánh inox Hoshizaki RTW-156LS4
36.400.000đ40.000.000đ(-9%)
0 đánh giá
Bàn mát 2 cánh inox RTW-126LS4
Hoshizaki Bàn mát 2 cánh inox RTW-126LS4
32.800.000đ36.000.000đ(-9%)
0 đánh giá

Copyright 2021 © by Cổng Vàng Group BCT dmca