0
0937.247.666 CSKH (8-18H,T2-CN)

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bàn salad 2 cánh Hoshizaki RTWH120LS4-GNT
Hoshizaki Bàn salad 2 cánh Hoshizaki RTWH120LS4-GNT
34.900.000đ36.000.000đ(-3%)
0 đánh giá
Bàn đông 3 cánh Hoshizaki FTW-186LS4
Hoshizaki Bàn đông 3 cánh Hoshizaki FTW-186LS4
48.500.000đ50.000.000đ(-3%)
0 đánh giá
Máy làm đá bán nguyệt Hoshizaki KMD-270AWB
Hoshizaki Máy làm đá bán nguyệt Hoshizaki KMD-270AWB
69.200.000đ71.000.000đ(-3%)
0 đánh giá
Máy làm đá bán nguyệt Hoshizaki KMD-270AB
Hoshizaki Máy làm đá bán nguyệt Hoshizaki KMD-270AB
69.200.000đ71.000.000đ(-3%)
0 đánh giá
Máy làm đá dạng bán nguyệt KMD-201AWB
Hoshizaki Máy làm đá dạng bán nguyệt KMD-201AWB
57.200.000đ59.000.000đ(-3%)
0 đánh giá
Máy làm đá bán nguyệt Hoshizaki KMD-201AB
Hoshizaki Máy làm đá bán nguyệt Hoshizaki KMD-201AB
57.200.000đ59.000.000đ(-3%)
0 đánh giá
Máy làm đá dạng bán nguyệt KM-130C
Hoshizaki Máy làm đá dạng bán nguyệt KM-130C
61.300.000đ65.000.000đ(-6%)
0 đánh giá
Máy làm đá dạng bán nguyệt KM-80C
Hoshizaki Máy làm đá dạng bán nguyệt KM-80C
41.200.000đ44.000.000đ(-6%)
0 đánh giá
Máy làm đá dạng bán nguyệt KM-60C
Hoshizaki Máy làm đá dạng bán nguyệt KM-60C
37.000.000đ39.000.000đ(-5%)
0 đánh giá
Máy làm đá viên Hoshizaki IM-220AA
Hoshizaki Máy làm đá viên Hoshizaki IM-220AA
70.900.000đ74.000.000đ(-4%)
0 đánh giá
Máy làm đá viên Hoshizaki IM-130A-23
Hoshizaki Máy làm đá viên Hoshizaki IM-130A-23
69.700.000đ73.000.000đ(-5%)
0 đánh giá
Máy làm đá viên Hoshizaki IM-130A-21
Hoshizaki Máy làm đá viên Hoshizaki IM-130A-21
69.700.000đ72.000.000đ(-3%)
0 đánh giá
Bàn mát 2 cánh kính RT-126MA-SG
Hoshizaki Bàn mát 2 cánh kính RT-126MA-SG
31.200.000đ34.200.000đ(-9%)
0 đánh giá
Bàn mát 1 cánh kính RT-96MA-SG
Hoshizaki Bàn mát 1 cánh kính RT-96MA-SG
27.300.000đ30.500.000đ(-10%)
0 đánh giá
Bàn mát 3 cánh kính RT-188MA-SG
Hoshizaki Bàn mát 3 cánh kính RT-188MA-SG
41.400.000đ43.500.000đ(-5%)
0 đánh giá
Bàn mát 2 cánh kính RT-158MA-SG
Hoshizaki Bàn mát 2 cánh kính RT-158MA-SG
36.200.000đ40.000.000đ(-10%)
0 đánh giá
Bàn mát 2 cánh kính RT-128MA-SG
Hoshizaki Bàn mát 2 cánh kính RT-128MA-SG
33.200.000đ36.500.000đ(-9%)
0 đánh giá
Bàn mát 1 cánh kính RT-98MA-SG
Hoshizaki Bàn mát 1 cánh kính RT-98MA-SG
30.200.000đ33.500.000đ(-10%)
0 đánh giá
Bàn đông có ngăn kéo FT-186MA-S-3D
Hoshizaki Bàn đông có ngăn kéo FT-186MA-S-3D
59.500.000đ63.000.000đ(-6%)
0 đánh giá
Bàn đông có ngăn kéo FT-156MA-S-3D
Hoshizaki Bàn đông có ngăn kéo FT-156MA-S-3D
56.000.000đ59.300.000đ(-6%)
0 đánh giá

Copyright 2021 © by Cổng Vàng Group BCT dmca