0
0937.247.666 CSKH (8-18H,T2-CN)

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bàn mát 1 cánh inox Hoshizaki RTW-70LS4
Hoshizaki Bàn mát 1 cánh inox Hoshizaki RTW-70LS4
31.200.000đ35.000.000đ(-11%)
0 đánh giá
Bàn mát salad 3 cánh Hoshizaki RT-188MA-S-PR
Hoshizaki Bàn mát salad 3 cánh Hoshizaki RT-188MA-S-PR
57.200.000đ61.000.000đ(-6%)
0 đánh giá
Bàn mát 2 cánh Hoshizaki Model RT-128MA-S-ML
Hoshizaki Bàn mát 2 cánh Hoshizaki Model RT-128MA-S-ML
33.700.000đ35.300.000đ(-5%)
0 đánh giá
Bàn mát 3 cánh Hoshizaki Model RT-186MA-S-ML
Hoshizaki Bàn mát 3 cánh Hoshizaki Model RT-186MA-S-ML
37.500.000đ39.700.000đ(-6%)
0 đánh giá
Bàn salad 2 cánh Hoshizaki RT-158MA-S-PR
Hoshizaki Bàn salad 2 cánh Hoshizaki RT-158MA-S-PR
45.600.000đ49.000.000đ(-7%)
0 đánh giá
Bàn salad 2 cánh Hoshizaki RT-128MA-S-PR
Hoshizaki Bàn salad 2 cánh Hoshizaki RT-128MA-S-PR
39.700.000đ45.000.000đ(-12%)
0 đánh giá
Bàn mát 2 cánh Hoshizaki Model RT-156MA-S-ML
Hoshizaki Bàn mát 2 cánh Hoshizaki Model RT-156MA-S-ML
33.500.000đ35.200.000đ(-5%)
0 đánh giá
Bàn mát 2 cánh Hoshizaki Model RT-126MA-S-ML
Hoshizaki Bàn mát 2 cánh Hoshizaki Model RT-126MA-S-ML
31.900.000đ33.000.000đ(-3%)
0 đánh giá
Bàn đông 3 cánh Hoshizaki Model FT-186MA-S
Hoshizaki Bàn đông 3 cánh Hoshizaki Model FT-186MA-S
36.200.000đ38.000.000đ(-5%)
0 đánh giá
Bàn đông 2 cánh Hoshizaki Model FT-156MA-S
Hoshizaki Bàn đông 2 cánh Hoshizaki Model FT-156MA-S
32.900.000đ34.000.000đ(-3%)
0 đánh giá
Bàn mát 3 cánh kính Hoshizaki RT-186MA-SSG
Hoshizaki Bàn mát 3 cánh kính Hoshizaki RT-186MA-SSG
47.800.000đ51.500.000đ(-7%)
0 đánh giá
Bàn mát 2 cánh kính Hoshizaki RT-156MA-SSG
Hoshizaki Bàn mát 2 cánh kính Hoshizaki RT-156MA-SSG
39.600.000đ46.000.000đ(-14%)
0 đánh giá
Bàn mát 2 cánh kính  Hoshizaki RT-126MA-SSG
Hoshizaki Bàn mát 2 cánh kính Hoshizaki RT-126MA-SSG
36.900.000đ40.500.000đ(-9%)
0 đánh giá
Bàn đông 2 cánh Hoshizaki Model FT-126MA-S
Hoshizaki Bàn đông 2 cánh Hoshizaki Model FT-126MA-S
30.600.000đ32.000.000đ(-4%)
0 đánh giá
Bàn đông 6 ngăn kéo Hoshizaki FTL-188MA-SD
Hoshizaki Bàn đông 6 ngăn kéo Hoshizaki FTL-188MA-SD
83.200.000đ89.000.000đ(-7%)
0 đánh giá

Copyright 2021 © by Cổng Vàng Group BCT dmca