0
0937.247.666 CSKH (8-18H,T2-CN)

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bàn đông 3 cánh Hoshizaki Model FT-188MA-S-ML
Hoshizaki Bàn đông 3 cánh Hoshizaki Model FT-188MA-S-ML
45.800.000đ47.000.000đ(-3%)
0 đánh giá
Bàn đông 2 cánh Hoshizaki Model FT-158MA-S-ML
Hoshizaki Bàn đông 2 cánh Hoshizaki Model FT-158MA-S-ML
42.200.000đ45.000.000đ(-6%)
0 đánh giá
Bàn đông 2 cánh Hoshizaki Model FT-128MA-S-ML
Hoshizaki Bàn đông 2 cánh Hoshizaki Model FT-128MA-S-ML
36.700.000đ38.000.000đ(-3%)
0 đánh giá
Bàn đông 2 cánh Hoshizaki Model FT-156MA-S-ML
Hoshizaki Bàn đông 2 cánh Hoshizaki Model FT-156MA-S-ML
39.300.000đ41.000.000đ(-4%)
0 đánh giá
Bàn đông 2 cánh Hoshizaki Model FT-126MA-S-ML
Hoshizaki Bàn đông 2 cánh Hoshizaki Model FT-126MA-S-ML
34.700.000đ36.000.000đ(-4%)
0 đánh giá
Bàn đông 3 cánh Hoshizaki Model FT-186MA-S
Hoshizaki Bàn đông 3 cánh Hoshizaki Model FT-186MA-S
37.500.000đ39.000.000đ(-4%)
0 đánh giá
Bàn đông 2 cánh Hoshizaki Model FT-126MA-S
Hoshizaki Bàn đông 2 cánh Hoshizaki Model FT-126MA-S
31.700.000đ34.000.000đ(-7%)
0 đánh giá
Bàn đông 6 ngăn kéo Hoshizaki FTL-188MA-SD
Hoshizaki Bàn đông 6 ngăn kéo Hoshizaki FTL-188MA-SD
86.000.000đ89.000.000đ(-3%)
0 đánh giá
Bàn đông 2 ngăn kéo Hoshizaki FTL-108MA-SD
Hoshizaki Bàn đông 2 ngăn kéo Hoshizaki FTL-108MA-SD
63.300.000đ67.000.000đ(-6%)
0 đánh giá
Bàn đông 1 cánh inox, D600 FT-96MA-S
Hoshizaki Bàn đông 1 cánh inox, D600 FT-96MA-S
30.800.000đ31.700.000đ(-3%)
0 đánh giá
Bàn Đông 2 cánh Hoshizaki FT-128MA-S
Hoshizaki Bàn Đông 2 cánh Hoshizaki FT-128MA-S
32.700.000đ35.000.000đ(-7%)
0 đánh giá
Bàn đông 3 cánh Hoshizaki Model FT-188MA-S
Hoshizaki Bàn đông 3 cánh Hoshizaki Model FT-188MA-S
40.600.000đ41.500.000đ(-2%)
0 đánh giá
Bàn đông 2 cánh Hoshizaki Model FT-158MA-S
Hoshizaki Bàn đông 2 cánh Hoshizaki Model FT-158MA-S
36.800.000đ37.800.000đ(-3%)
0 đánh giá
Bàn đông 2 cánh Berjaya BS2DF4/Z
Berjaya Bàn đông 2 cánh Berjaya BS2DF4/Z
30.300.000đ34.000.000đ(-11%)
0 đánh giá
Bàn đông 2 cánh Berjaya BS2DF5/Z
Berjaya Bàn đông 2 cánh Berjaya BS2DF5/Z
31.500.000đ35.000.000đ(-10%)
0 đánh giá
Bàn đông 2 cánh Berjaya BS2DF6/Z
Berjaya Bàn đông 2 cánh Berjaya BS2DF6/Z
33.000.000đ37.000.000đ(-11%)
0 đánh giá
Bàn đông 3 cánh Berjaya BS3DF8/Z
Berjaya Bàn đông 3 cánh Berjaya BS3DF8/Z
43.000.000đ45.000.000đ(-4%)
0 đánh giá

Copyright 2021 © by Cổng Vàng Group BCT dmca