0
0937.247.666 CSKH (8-18H,T2-CN)

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bếp chiên nhúng đôi dùng gas Berjaya GDF11D
Berjaya Bếp chiên nhúng đôi dùng gas Berjaya GDF11D
32.300.000đ35.000.000đ(-8%)
0 đánh giá
Bếp chiên nhúng đơn dùng gas Berjaya GDF12
Berjaya Bếp chiên nhúng đơn dùng gas Berjaya GDF12
17.900.000đ19.000.000đ(-6%)
0 đánh giá
Bếp chiên nhúng điện đôi Berjaya FSSDF12D
Berjaya Bếp chiên nhúng điện đôi Berjaya FSSDF12D
25.500.000đ26.800.000đ(-5%)
0 đánh giá
Bếp chiên nhúng đôi dùng điện Berjaya SDF12D
Berjaya Bếp chiên nhúng đôi dùng điện Berjaya SDF12D
18.300.000đ19.700.000đ(-7%)
0 đánh giá
Bếp chiên nhúng điện đơn Berjaya DF23S1B-17
Berjaya Bếp chiên nhúng điện đơn Berjaya DF23S1B-17
8.200.000đ9.000.000đ(-9%)
0 đánh giá
Bếp chiên nhúng điện đơn Berjaya DF13-17
Berjaya Bếp chiên nhúng điện đơn Berjaya DF13-17
6.000.000đ6.800.000đ(-12%)
0 đánh giá
Bếp chiên nhúng điện đơn Berjaya DF12-17
Berjaya Bếp chiên nhúng điện đơn Berjaya DF12-17
6.300.000đ7.400.000đ(-15%)
0 đánh giá
Bếp chiên nhúng điện đôi Berjaya DF11D-17
Berjaya Bếp chiên nhúng điện đôi Berjaya DF11D-17
8.500.000đ9.700.000đ(-12%)
2 đánh giá

Copyright 2021 © by Cổng Vàng Group BCT dmca