0
0937.247.666 CSKH (8-18H,T2-CN)

DANH MỤC SẢN PHẨM

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH


 1. Điều kiện bảo hành miễn phí

Lưu ý: Trong trường hợp cần chuyển sản phẩm đến trạm bảo hành để sửa chữa thì nhân viên kỹ thuật của công ty sẽ là người quyết định. Trong trường hợp này khách hàng phải trả chi phí vận chuyển sản phẩm từ nhà đến trạm bảo hành và ngược lại.

2. Các trường hợp không được bảo hành miễn phí

Mẫu phiếu bảo hành của Cổng Vàng Group

Copyright 2021 © by Cổng Vàng Group BCT dmca