0
0937.247.666 CSKH (8-18H,T2-CN)

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bàn mát 3 cánh kính Hoshizaki RT-186MA-SSG
Hoshizaki Bàn mát 3 cánh kính Hoshizaki RT-186MA-SSG
47.800.000đ51.500.000đ(-7%)
0 đánh giá
Tủ mát 6 cánh kính dạng đứng HR-188MA-SG
Hoshizaki Tủ mát 6 cánh kính dạng đứng HR-188MA-SG
75.500.000đ79.000.000đ(-4%)
0 đánh giá
Tủ mát 4 cánh kính dạng đứng HR-148MA-SG
Hoshizaki Tủ mát 4 cánh kính dạng đứng HR-148MA-SG
60.400.000đ63.000.000đ(-4%)
0 đánh giá
Tủ mát 4 cánh dạng đứng( Rộng 800mm)-HR-146MA-S
Hoshizaki Tủ mát 4 cánh dạng đứng( Rộng 800mm)-HR-146MA-S
48.000.000đ55.000.000đ(-13%)
0 đánh giá
Tủ mát 4 cánh dạng đứng( Rộng 650mm)-HR-126MA-S
Hoshizaki Tủ mát 4 cánh dạng đứng( Rộng 650mm)-HR-126MA-S
44.600.000đ49.900.000đ(-11%)
0 đánh giá
Tủ mát 4 cánh kính dạng đứng HR-128MA-SG
Hoshizaki Tủ mát 4 cánh kính dạng đứng HR-128MA-SG
53.800.000đ55.800.000đ(-4%)
0 đánh giá
Tủ mát 2 cánh kính dạng đứng HR-78MA-SG
Hoshizaki Tủ mát 2 cánh kính dạng đứng HR-78MA-SG
40.700.000đ43.000.000đ(-5%)
0 đánh giá
Tủ mát 4 cánh kính dạng đứng HR-146MA-SG
Hoshizaki Tủ mát 4 cánh kính dạng đứng HR-146MA-SG
58.700.000đ60.700.000đ(-3%)
0 đánh giá
Tủ mát 4 cánh kính dạng đứng HR-126MA-SG
Hoshizaki Tủ mát 4 cánh kính dạng đứng HR-126MA-SG
51.700.000đ54.000.000đ(-4%)
0 đánh giá
Tủ mát 2 cánh kính dạng đứng HR-76MA-SG
Hoshizaki Tủ mát 2 cánh kính dạng đứng HR-76MA-SG
35.700.000đ37.500.000đ(-5%)
0 đánh giá
Tủ mát 4 cánh đứng - Bakery Tray ( D800) HR-148MA-S-B
Hoshizaki Tủ mát 4 cánh đứng - Bakery Tray ( D800) HR-148MA-S-B
58.900.000đ62.300.000đ(-5%)
0 đánh giá
Tủ mát 2 cánh dạng đứng( Rộng 650mm)-HR-76MA-S
Hoshizaki Tủ mát 2 cánh dạng đứng( Rộng 650mm)-HR-76MA-S
32.900.000đ37.000.000đ(-11%)
0 đánh giá
Tủ mát 6 cánh dạng đứng( Rộng 800mm)-HR-188MA-S
Hoshizaki Tủ mát 6 cánh dạng đứng( Rộng 800mm)-HR-188MA-S
65.900.000đ72.000.000đ(-8%)
0 đánh giá
Tủ mát 4 cánh dạng đứng( Rộng 800mm)-HR-148MA-S
Hoshizaki Tủ mát 4 cánh dạng đứng( Rộng 800mm)-HR-148MA-S
48.500.000đ54.000.000đ(-10%)
0 đánh giá

Copyright 2021 © by Cổng Vàng Group BCT dmca