0
0937.247.666 CSKH (8-18H,T2-CN)

DANH MỤC SẢN PHẨM

Tủ mát trưng bày 2 cánh kính HR-126MS-S-SLG
Hoshizaki Tủ mát trưng bày 2 cánh kính HR-126MS-S-SLG
53.500.000đ56.000.000đ(-4%)
0 đánh giá
Tủ mát trưng bày 1 cánh kính HR-76MS-S-SLG
Hoshizaki Tủ mát trưng bày 1 cánh kính HR-76MS-S-SLG
3.700.000đ40.000.000đ(-91%)
0 đánh giá
Tủ mát trưng bày 2 cánh kính HR-128MS-S-SLG
Hoshizaki Tủ mát trưng bày 2 cánh kính HR-128MS-S-SLG
55.600.000đ58.000.000đ(-4%)
0 đánh giá
Tủ mát trưng bày 1 cánh kính HR-78MS-S-SLG
Hoshizaki Tủ mát trưng bày 1 cánh kính HR-78MS-S-SLG
42.200.000đ45.200.000đ(-7%)
0 đánh giá
Tủ mát minibar Hoshizaki RBWH-135VN
Hoshizaki Tủ mát minibar Hoshizaki RBWH-135VN
34.500.000đ38.000.000đ(-9%)
0 đánh giá
Tủ mát minibar Hoshizaki RBWH-95VN
Hoshizaki Tủ mát minibar Hoshizaki RBWH-95VN
28.200.000đ31.000.000đ(-9%)
0 đánh giá
Bàn mát 3 cánh kính Hoshizaki RT-186MA-SSG
Hoshizaki Bàn mát 3 cánh kính Hoshizaki RT-186MA-SSG
38.400.000đ40.000.000đ(-4%)
0 đánh giá
Tủ mát 6 cánh kính dạng đứng HR-188MA-SG
Hoshizaki Tủ mát 6 cánh kính dạng đứng HR-188MA-SG
78.100.000đ80.000.000đ(-2%)
0 đánh giá
Tủ mát 4 cánh kính dạng đứng HR-148MA-SG
Hoshizaki Tủ mát 4 cánh kính dạng đứng HR-148MA-SG
62.400.000đ65.000.000đ(-4%)
0 đánh giá
Tủ mát 4 cánh dạng đứng( Rộng 800mm)-HR-146MA-S
Hoshizaki Tủ mát 4 cánh dạng đứng( Rộng 800mm)-HR-146MA-S
49.700.000đ55.000.000đ(-10%)
0 đánh giá
Tủ mát 4 cánh dạng đứng( Rộng 650mm)-HR-126MA-S
Hoshizaki Tủ mát 4 cánh dạng đứng( Rộng 650mm)-HR-126MA-S
46.200.000đ49.900.000đ(-7%)
0 đánh giá
Tủ mát 4 cánh kính dạng đứng HR-128MA-SG
Hoshizaki Tủ mát 4 cánh kính dạng đứng HR-128MA-SG
55.600.000đ57.800.000đ(-4%)
0 đánh giá
Tủ mát 2 cánh kính dạng đứng HR-78MA-SG
Hoshizaki Tủ mát 2 cánh kính dạng đứng HR-78MA-SG
42.200.000đ43.000.000đ(-2%)
0 đánh giá
Tủ mát 4 cánh kính dạng đứng HR-146MA-SG
Hoshizaki Tủ mát 4 cánh kính dạng đứng HR-146MA-SG
60.700.000đ63.000.000đ(-4%)
0 đánh giá

Copyright 2021 © by Cổng Vàng Group BCT dmca