0
0937.247.666 CSKH (8-18H,T2-CN)

DANH MỤC SẢN PHẨM

Berjaya | Trang 5

cổng vàng group
Đèn giữ nóng thức ăn Berjaya IR510
Berjaya Đèn giữ nóng thức ăn Berjaya IR510
4.100.000đ5.000.000đ(-18%)
0 đánh giá
Bàn đông 2 cánh Berjaya BS2DF4/Z
Berjaya Bàn đông 2 cánh Berjaya BS2DF4/Z
30.300.000đ34.000.000đ(-11%)
0 đánh giá
Bàn đông 2 cánh Berjaya BS2DF5/Z
Berjaya Bàn đông 2 cánh Berjaya BS2DF5/Z
31.500.000đ35.000.000đ(-10%)
0 đánh giá
Bàn đông 2 cánh Berjaya BS2DF6/Z
Berjaya Bàn đông 2 cánh Berjaya BS2DF6/Z
33.000.000đ37.000.000đ(-11%)
0 đánh giá
Bàn đông 3 cánh Berjaya BS3DF7/Z
Berjaya Bàn đông 3 cánh Berjaya BS3DF7/Z
43.300.000đ45.500.000đ(-5%)
0 đánh giá
Bàn đông 3 cánh Berjaya BS3DF8/Z
Berjaya Bàn đông 3 cánh Berjaya BS3DF8/Z
43.000.000đ45.000.000đ(-4%)
0 đánh giá
Bếp chiên nhúng đôi dùng điện Berjaya SDF12D
Berjaya Bếp chiên nhúng đôi dùng điện Berjaya SDF12D
18.300.000đ19.700.000đ(-7%)
0 đánh giá
Bếp chiên phẳng dùng điện Berjaya EG5250-17
Berjaya Bếp chiên phẳng dùng điện Berjaya EG5250-17
17.800.000đ19.700.000đ(-10%)
1 đánh giá
Bếp chiên phẳng dùng điện Berjaya EG3500-17
Berjaya Bếp chiên phẳng dùng điện Berjaya EG3500-17
13.500.000đ14.700.000đ(-8%)
0 đánh giá
Bếp chiên phẳng dùng điện Berjaya EG3000
Berjaya Bếp chiên phẳng dùng điện Berjaya EG3000
11.000.000đ12.300.000đ(-11%)
0 đánh giá
Bếp chiên nhúng điện đơn Berjaya DF23S1B-17
Berjaya Bếp chiên nhúng điện đơn Berjaya DF23S1B-17
8.200.000đ9.000.000đ(-9%)
0 đánh giá
Vòi phun tráng Berjaya BJY-PRS
Berjaya Vòi phun tráng Berjaya BJY-PRS
6.200.000đ7.000.000đ(-11%)
0 đánh giá

Copyright 2021 © by Cổng Vàng Group BCT dmca