0
0937.247.666 CSKH (8-18H,T2-CN)

DANH MỤC SẢN PHẨM

Tủ đông đứng 4 cánh Hoshizaki HF-128MA-S-ML
Hoshizaki Tủ đông đứng 4 cánh Hoshizaki HF-128MA-S-ML
54.500.000đ58.500.000đ(-7%)
0 đánh giá
Tủ đông 4 cánh dạng đứng( Rộng 650mm)-HF-146MA-S
Hoshizaki Tủ đông 4 cánh dạng đứng( Rộng 650mm)-HF-146MA-S
54.900.000đ59.700.000đ(-8%)
0 đánh giá
Tủ mát 4 cánh dạng đứng( Rộng 650mm)-HF-126MA-S
Hoshizaki Tủ mát 4 cánh dạng đứng( Rộng 650mm)-HF-126MA-S
51.800.000đ58.500.000đ(-11%)
0 đánh giá
Tủ đông 2 cánh dạng đứng( Rộng 650mm)-HF-76MA-S
Hoshizaki Tủ đông 2 cánh dạng đứng( Rộng 650mm)-HF-76MA-S
35.200.000đ39.500.000đ(-11%)
0 đánh giá
Tủ đông 4 cánh dạng đứng( Rộng 800mm)-HF-148MA-S
Hoshizaki Tủ đông 4 cánh dạng đứng( Rộng 800mm)-HF-148MA-S
56.000.000đ59.900.000đ(-7%)
0 đánh giá
Tủ đông 6 cánh dạng đứng( Rộng 800mm)-HF-188MA-S
Hoshizaki Tủ đông 6 cánh dạng đứng( Rộng 800mm)-HF-188MA-S
66.900.000đ75.000.000đ(-11%)
0 đánh giá
Tủ đông 4 cánh dạng đứng( Rộng 800mm)-HF-128MA-S
Hoshizaki Tủ đông 4 cánh dạng đứng( Rộng 800mm)-HF-128MA-S
52.900.000đ57.700.000đ(-8%)
0 đánh giá
Tủ đông 2 cánh dạng đứng( Rộng 800mm)-HF-78MA-S
Hoshizaki Tủ đông 2 cánh dạng đứng( Rộng 800mm)-HF-78MA-S
36.000.000đ40.000.000đ(-10%)
0 đánh giá
Tủ đông 2 cánh đứng - Bakery Tray(D800) HF-78MA-S-B
Hoshizaki Tủ đông 2 cánh đứng - Bakery Tray(D800) HF-78MA-S-B
41.500.000đ43.700.000đ(-5%)
0 đánh giá
Tủ đông 4 cánh inox dạng đứng Ferlix FL-4DUF
Ferlix Tủ đông 4 cánh inox dạng đứng Ferlix FL-4DUF
28.500.000đ32.000.000đ(-11%)
1 đánh giá

Copyright 2021 © by Cổng Vàng Group BCT dmca