0
0937.247.666 CSKH (8-18H,T2-CN)

DANH MỤC SẢN PHẨM

Máy trộn bột hai tốc độ Berjaya BJY-SM50D
Berjaya Máy trộn bột hai tốc độ Berjaya BJY-SM50D
39.500.000đ42.300.000đ(-7%)
0 đánh giá
Máy trộn bột hai tốc độ Berjaya BJY-SM50M
Berjaya Máy trộn bột hai tốc độ Berjaya BJY-SM50M
38.500.000đ40.000.000đ(-4%)
0 đánh giá
Máy trộn bột, đánh trứng Berjaya 40l BJY-BM40
Berjaya Máy trộn bột, đánh trứng Berjaya 40l BJY-BM40
38.000.000đ41.000.000đ(-7%)
0 đánh giá
Máy trộn bột hai tốc độ Berjaya BJY-SM40D
Berjaya Máy trộn bột hai tốc độ Berjaya BJY-SM40D
37.500.000đ39.700.000đ(-6%)
0 đánh giá
Máy trộn bột hai tốc độ Berjaya BJY-SM40M
Berjaya Máy trộn bột hai tốc độ Berjaya BJY-SM40M
36.000.000đ39.500.000đ(-9%)
0 đánh giá
Máy trộn bột hai tốc độ Berjaya BJY-SM30D
Berjaya Máy trộn bột hai tốc độ Berjaya BJY-SM30D
34.000.000đ36.000.000đ(-6%)
0 đánh giá
Máy trộn bột một tốc độ Berjaya BJY-SM30M
Berjaya Máy trộn bột một tốc độ Berjaya BJY-SM30M
25.500.000đ26.500.000đ(-4%)
1 đánh giá
Máy trộn bột, đánh trứng Berjaya 30l BJY-BM30
Berjaya Máy trộn bột, đánh trứng Berjaya 30l BJY-BM30
20.500.000đ22.500.000đ(-9%)
1 đánh giá
Máy trộn bột, đánh trứng Berjaya 20l BJY-BM20
Berjaya Máy trộn bột, đánh trứng Berjaya 20l BJY-BM20
18.900.000đ20.000.000đ(-6%)
1 đánh giá
Máy trộn bột, đánh trứng Berjaya 10l BJY-BM10
Berjaya Máy trộn bột, đánh trứng Berjaya 10l BJY-BM10
15.500.000đ17.000.000đ(-9%)
1 đánh giá
Máy đánh kem Berjaya 7 lít BJY-BM7-B
Berjaya Máy đánh kem Berjaya 7 lít BJY-BM7-B
11.000.000đ13.500.000đ(-19%)
1 đánh giá
Máy đánh kem Berjaya 5 lít BJY-BM5-B
Berjaya Máy đánh kem Berjaya 5 lít BJY-BM5-B
8.000.000đ9.500.000đ(-16%)
0 đánh giá

Copyright 2021 © by Cổng Vàng Group BCT dmca